Pressemeddelelse
Assens, d. 02.12.2019

Bryggeriet Vestfyens regnskab påvirket af store investeringer og engangsomkostninger

Der er tro på fremtiden hos Bryggeriet Vestfyen, selv om årsresultatet for 2019 ender med et minus på 18,9 millioner kroner. Det utilfredsstillende resultat skyldes primært store engangsomkostninger, investeringer og en forsinket implementering af et nyt produktionsanlæg.

Bryggeriet Vestfyen A/S har netop fremlagt årsregnskab. Resultatet er et minus på 18,9 millioner kroner.
Selv om resultatet ikke er tilfredsstillende, kommer det ikke som den store overraskelse efter et år, der har budt på flere udfordringer for Danmarks fjerdestørste bryggeri. De væsentligste forklaringer på underskuddet skal findes i dels markante engangsomkostninger, der relaterer sig til organisatoriske ændringer, dels nogle store investeringer og endelig en forsinket implementering af bryggeriets nye produktionsanlæg.

Bryggeriets omsætning er nogenlunde stabil, og derfor er det også en optimistisk bestyrelsesformand, der med de store engangsomkostninger og investeringer in mente gør status over et år, som han overordnet kalder ”ikke tilfredsstillende.”

”Selv om vi står med et utilfredsstillende resultat, så finder jeg tryghed i, at det i høj grad er påvirket af to faktorer – nemlig en lang række engangsomkostninger og nogle store investeringer,” siger bestyrelsesformand Poul Bertelsen og tilføjer:

”Engangsomkostningerne tæller blandt andet ændringer i vores organisation – såvel i direktionen som blandt de ansatte – og så er det nogle afskrivninger på udstyr og aktiver, der ikke skaber værdi for bryggeriet på længere sigt. Samtidig har vi i henhold til vores strategi investeret massivt i vores produktionsanlæg her og i Indslev, så vores investeringer alene i år er på 29 mio. kroner. Desværre blev vi forsinkede med vores nye produktionsanlæg, hvilket betyder, at vi ikke kan se de forventede positive effekter på omsætning og besparelser i dette års regnskab.”

Optimisme for fremtiden

For bryggeriets direktør, Rasmus Damsted Hansen, der efter en periode som interim-direktør overtog stillingen i august, har den første periode også været præget af de betydelige investeringer og engangsomkostninger.
Alligevel er der flere ting fra det forgangne år, der får ham til at se positivt ind i fremtiden, hvor også bryggeriets strategi for alvor skal foldes ud.

”Jeg har stor tiltro til, at vores øgede fokus på, investeringer i og udvikling af egne brands betyder, at vi kan løfte vores markedsandele yderligere. Vi oplever i år vækst på vores egne brands i offtrade, men også i de kanaler, som er strategisk vigtige; nemlig on-trade og eksport – så her står vi stærkere, end vi har gjort i flere år, selvom markedet er presset,” siger Rasmus Damsted Hansen, der mener, at det viser bryggeriets berettigelse på markedet.

”Desuden har de mange investeringer, vi har foretaget i år, haft et bevidst strategisk fokus på at skabe et fundament for fremtidig vækst – både i forhold til produktionsanlæg, Indslev Bryggeri, organisationen og kompetencer. Det skal vi begynde at se resultaterne af næste år, hvor vi i øvrigt heller ikke har planlagt yderligere større investeringer. Derfor er jeg optimistisk, når jeg ser ind i fremtiden, selv om det selvsagt kommer til at kræve en stor arbejdsindsats af os alle i de kommende år,” siger Rasmus Damsted Hansen.

Bryggeriet Vestfyen A/S forventer at levere et positivt resultat i 2020.

Nøgletal:

For mere information:
Poul Bertelsen, bestyrelsesformand, A/S Bryggeriet Vestfyen, mobil: 4086 6471
Rasmus Damsted Hansen, adm. direktør, A/S Bryggeriet Vestfyen, mobil: 5118 1896

Kort A/S Bryggeriet Vestfyen:
A/S Bryggeriet Vestfyen er Danmarks fjerdestørste bryggeri og blev grundlagt i 1885 i Assens på Fyn. Bryggeriet producerer øl, vand og læskedrikke til egne mærker og private labels, ligesom A/S Bryggeriet Vestfyen lønproducerer for andre bryggerier. Porteføljen af brands tæller blandt andre Vestfyen, Willemoes, Frejdahl, Indslev og Jolly Cola. I 2015 valgte A/S Bryggeriet Vestfyen som det første bryggeri i Danmark at kvitte brugen af miljøbelastende fyringsolie i produktionen til fordel for CO2-neutralt biobrændsel. For mere information: https://bryggeriet-vestfyen.dk