Det er hverken Vestfyn som plet på landkortet eller den velkendte Vestfyen Pilsner, der i sig selv bliver grønnere. Men siden A/S Bryggeriet Vestfyen i 2015 har gjort produktionen mere miljøvenlig, kan det ikke undgå at smitte af på både øl og den vestfynske natur. A/S Bryggeriet Vestfyen har valgt at kvitte forbruget af miljøbelastende fyringsolie i produktionen af øl og vand og i stedet udelukkende anvende energi fra biobrændsel, der er CO2-neutral.

Målet er endvidere at få lavet en aftale med Naturstyrelsen om at levere flisen fra danske træer, der er både fri for sprøjtemidler og certificeret bæredygtigt. Endvidere har bryggeriet indgået et energi- og klimapartnerskab med Energi Fyn, som involverer hele bryggeriet frem til 2020 med ambitionen om fortsat at nedbringe vores energiforbrug til gavn for både miljø og mennesker.